CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá

 

Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu. Pod tím si můžeme představit například nákupy kancelářských potřeb, drogistického zboží, ICT vybavení nebo například potravin.

Společnost CEJIZA má zavedených hned několik dynamických nákupních systémů. Velmi oblíbeným a příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje hojně využívaným dynamickým nákupním systémem je DNS na dodávky ICT vybavení. V červenci 2023 zavedla CEJIZA další, v pořadí dokonce již čtvrtý dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení, a to na dobu 3 let s předpokládanou hodnotou 80 mil. Kč bez DPH. Už v současné době, tedy po půl roce od zavedení DNS, předpokládáme nutnost navýšení předpokládané hodnoty, jelikož za pouhých 6 měsíců zahájila CEJIZA celkem 60 řízení k zadání veřejné zakázky, z toho 57 úspěšně v celkové hodnotě 22 953 550 Kč bez DPH.

Novinkou v portfoliu dynamických nákupních systému společnosti CEJIZA je dynamický nákupní systém na dodávky softwaru, v rámci kterého už byla úspěšně zadána první veřejná zakázka a v roce 2024 se předpokládají realizace dalších.

 

 

 

 

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163