CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá

 

Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu. Pod tím si můžeme představit například nákupy kancelářských potřeb, drogistického zboží, ICT vybavení nebo například potravin.

Společnost CEJIZA má zavedených hned několik dynamických nákupních systémů. Velmi oblíbeným a příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje hojně využívaným dynamickým nákupním systémem je DNS na dodávky ICT vybavení. V červenci 2023 zavedla CEJIZA další, v pořadí dokonce již čtvrtý dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení, a to na dobu 3 let s předpokládanou hodnotou 80 mil. Kč bez DPH. Už v současné době, tedy po půl roce od zavedení DNS, předpokládáme nutnost navýšení předpokládané hodnoty, jelikož za pouhých 6 měsíců zahájila CEJIZA celkem 60 řízení k zadání veřejné zakázky, z toho 57 úspěšně v celkové hodnotě 22 953 550 Kč bez DPH.

Novinkou v portfoliu dynamických nákupních systému společnosti CEJIZA je dynamický nákupní systém na dodávky softwaru, v rámci kterého už byla úspěšně zadána první veřejná zakázka a v roce 2024 se předpokládají realizace dalších.

 

 

 

 

AKTUALITY
archiv aktualit

 

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. ... pokračování

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH. ... pokračování

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje      ... pokračování

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163