CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

ENERGETIKA  

 

CENTRÁLNÍ NÁKUP ENERGIÍ

 

Elektřinu a zemní plyn pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace pořizuje CEJIZA jako centrální zadavatel způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek. Smluvním partnerem jednotlivých dodavatelů energií je CEJIZA, která fakturované náklady za energie přefakturovává jednotlivým koncovým odběratelům, tedy Jihomoravskému kraji a příspěvkovým organizacím. Ceny dodávek jsou přefakturovávány pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny.

Z údajů na fakturách CEJIZA rovněž získává data pro správu a aktualizaci energetických databází, technickou podporu a energetický management.

CEJIZA již několik let provádí výběr dodavatel elektřiny i zemního plynu formou aukce na komoditní burze. Od roku 2020 pak CEJIZA začala při zadávání centrálních veřejných zakázek na dodávky obou komodit využívat metodu tzv. postupné fixace ceny.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163