CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

METODICKÁ POMOC

CEJIZA poskytuje příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje též metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek. V rámci této činnosti provádíme zejména zpracování vzorových dokumentů. Zadavatelům též radíme v průběhu procesu zadávacích řízení, případně i po uzavření smlouvy.

Metodickou pomoc poskytujeme příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje bezplatně.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163