CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

ENERGETIKA  

 

Významnou část své činnosti CEJIZA vykonává v oblasti energetiky.

Jihomoravský kraj a jim zřízené právnické osoby využívají přes 600 odběrných míst elektrické energie a cca 430 odběrných míst zemního plynu. Tato odběrná místa CEJIZA administrativní spravuje.

CEJIZA se též zabývá zadáváním centrálních veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro Jihomoravský kraj a jim zřízené právnické osoby.

 

AKTUALITY

15.12.2022 / Dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2023

15.6.2022 / Kulatý stůl 2022

1.1.2022 / Centrální nákup energií

 

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163