CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

ENERGETIKA  

 

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA ODBĚRNÝCH MÍST

 

CEJIZA administrativně spravuje přes 600 odběrných míst elektrické energie a cca 430 odběrných míst zemního plynu v objektech využívaných Jihomoravským krajem a příspěvkovými organizacemi:

Administrativní správa odběrných míst představuje administrativní agendu spojenou se „životem“ jednotlivých odběrných míst. Týká se tedy vzniku nového odběrného místa či naopak jeho zrušení, změn parametrů odběrného místa.

Administrativní správa odběrných míst zahrnuje též výkon činnosti „call centra“ pro příspěvkové organizace; správu energetických kalkulátorů, řešení případů reklamace. Součástí této činnosti je též správa energetických databází odběrných míst; energetická databáze obsahuje mj. technická data všech odběrných míst, včetně informace o spotřebách jednotlivých odběrných míst; tato data slouží mj. jako podklad pro zpracování zadávacích podmínek pro účely veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163