CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

O NÁS

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

CEJIZA, s.r.o. byla založena v roce 2009. Zakladatelem společnosti byl Jihomoravský kraj, který je dosud jediným společníkem.

Společnost nebyla založena za účelem dosahování zisku, ale s cílem

  • zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek
  • dosahování úspor zadáváním centrálních veřejných zakázek
  • zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací tím, že část jejich činnosti převezme odborně specializovaný subjekt

CO DĚLÁME?

Stěžejní část činnosti společnosti v současnosti tvoří:

  • centralizované zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem
  • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje
  • dohled nad implementací a kontrola kvality plnění centrálních veřejných zakázek
  • činnost v oblasti energetiky

PRO KOHO TO DĚLÁME?

Své služby poskytujeme výlučně Jihomoravskému kraji a krajem zřízeným právnickým osobám, zejména příspěvkovým organizacím. A těch je skutečně hodně. Například v roce 2021 společnost CEJIZA, s.r.o. zadávala centrální veřejné zakázky pro více než 240 subjektů.

 

 

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163