CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru

 

Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, jejímž cílem byla pomoc s přípravou, administrací a realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Památník Mohyla míru – rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“ (o tomto zadávacím řízení jsme Vás také informovali v jednom z našich předchozích článků), byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení.

I tentokrát byly předmětem plnění veřejné zakázky stavební práce, konkrétně rekonstrukce kotelny. Účelem této rekonstrukce byla modernizace zdroje tepla v objektu muzea Památníku. Vzhledem k tomu, že na Památníku ještě stále probíhají práce související právě s rekonstrukcí návštěvnické infrastruktury, byla součástí požadavků zadavatele na rekonstrukci kotelny i koordinace stavebních prací na kotelně s činnostmi probíhajícími na rekonstrukci celkové stavby. Výběrové řízení bylo úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy a tato dominanta chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště se tedy může těšit na nový a energeticky úspornější zdroj tepla, který bude sloužit všem návštěvníkům Památníku.

 

 

AKTUALITY
archiv aktualit

 

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. ... pokračování

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH. ... pokračování

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje      ... pokračování

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163