CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NA NÁKUP DEZINFEKČNÍCH PŘIPRAVKŮ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE


Na základě plánu práce začala CEJIZA v druhé polovině roku 2021 připravovat zadávací dokumentaci centrální veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na dodávky dezinfekčních přípravků pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče Jihomoravského kraje, kterých bylo v součtu 36. Vzhledem k velké odborné náročnosti zakázky byla o spolupráci požádána Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, která se podílela na specifikaci předmětu zakázky.

Uprostřed náročného pandemického období stálo před centrálním zadavatelem několik výzev, jak zadávací podmínky veřejné zakázky nastavit, a to zejména ve vztahu k určení předpokládaného objemu dodávek, stanovení předpokládané hodnoty a v neposlední řadě s ohledem na turbulentnímu globální nárůst cen.

Další nemalou výzvou pro centrálního zadavatele bylo, aby v době, kdy se dodavatelé neochotně přijímají dlouhodobé závazky s fixovanou cenou svého zboží, byla i přes stávající situaci zakázka zajímavá a umožnila případnému vybranému dodavateli reagovat na vývoj cen na trhu. Centrální zadavatel proto v obchodních podmínkách precizoval inflační a měnovou doložku. Po zdolání nestandardních překážek, které nastavila nejen covidová situace, centrální zadavatel na konci roku 2021 vyhlásil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče Jihomoravského kraje 2022–2024“. Rámcová dohoda s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 21. 2. 2022.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. ... pokračování

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH. ... pokračování

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje      ... pokračování

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla oslovena zadavatelem – Střední škola technická a gastronomická Blansko o spolupráci spočívající v přípravě a administrací veřejné zakázky „Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba“ ... pokračování

Rekonstrukce památník Mohyla míru zadavatel – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se na spol. CEJIZA, s.r.o. obrátil se žádostí o spolupráci při přípravě a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163