CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NA NÁKUP DEZINFEKČNÍCH PŘIPRAVKŮ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE


Na základě plánu práce začala CEJIZA v druhé polovině roku 2021 připravovat zadávací dokumentaci centrální veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na dodávky dezinfekčních přípravků pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče Jihomoravského kraje, kterých bylo v součtu 36. Vzhledem k velké odborné náročnosti zakázky byla o spolupráci požádána Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, která se podílela na specifikaci předmětu zakázky.

Uprostřed náročného pandemického období stálo před centrálním zadavatelem několik výzev, jak zadávací podmínky veřejné zakázky nastavit, a to zejména ve vztahu k určení předpokládaného objemu dodávek, stanovení předpokládané hodnoty a v neposlední řadě s ohledem na turbulentnímu globální nárůst cen.

Další nemalou výzvou pro centrálního zadavatele bylo, aby v době, kdy se dodavatelé neochotně přijímají dlouhodobé závazky s fixovanou cenou svého zboží, byla i přes stávající situaci zakázka zajímavá a umožnila případnému vybranému dodavateli reagovat na vývoj cen na trhu. Centrální zadavatel proto v obchodních podmínkách precizoval inflační a měnovou doložku. Po zdolání nestandardních překážek, které nastavila nejen covidová situace, centrální zadavatel na konci roku 2021 vyhlásil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče Jihomoravského kraje 2022–2024“. Rámcová dohoda s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 21. 2. 2022.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163