CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU - REKONSTRUKCE

 

Zadavatel – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se na spol. CEJIZA, s.r.o. obrátil se žádostí o spolupráci při přípravě a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku  Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury. Jak plyne z názvu veřejné zakázky, předmětem plnění budou převážně stavební práce na muzejním objektu, sousedícím s Památníkem Mohyla míru, u obce Prace na Brněnsku. Památník je dominantou a středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště.

Náklady na plnění veřejné zakázky budou z velké části hrazeny z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, Integrovaný regionální operační program, v rámci výzvy č. 76 „Muzea II.“.

Spolupráce při přípravě a realizaci zadávacího řízení této veřejné zakázky byla pro CEJIZU velkou výzvou, kterou jsme rádi přijali. Po velmi precizní a náročné přípravě bylo na začátku roku 2022 realizováno zadávací řízení, které bylo úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy.


 

Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba

 

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla oslovena zadavatelem – Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace se žádostí o spolupráci spočívající v přípravě a administrací veřejné zakázky „Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba“. Předmětem plnění veřejné zakázky byla novostavba víceúčelového hřiště s povrchem z umělé trávy a dráhy pro doskočiště pro skok daleký. Plochy víceúčelového hřiště budou využívány pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a basketbal, a to jak pro potřeby zadavatele, tak i pro veřejnost.

Na financování veřejné zakázky byla z větší části poskytnuta dotace Národní sportovní agentury v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura dle Výzvy 12/2020 „Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč“.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo zahájeno výběrové řízení, v rámci něhož zadavatel obdržel deset nabídek od účastníků z celé Moravy. Po provedeném posouzení a hodnocení bylo výběrové řízení ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem a stavba hřiště mohla začít. Realizace akce proběhla ve sjednané lhůtě a hřiště bylo škole předáno do užívání ještě před zahájením nového školního roku 2022/2023. Slavnostní otevření hřiště pro veřejnost se konalo 15. září 2022 v areálu zadavatele.

 

 

 

 

Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče

 

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje na adrese https://www.jmk.cz/content/28509. Administraci řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče“ v podlimitním režimu provedla společnost CEJIZA, s.r.o. poté, co ji oslovil zadavatel – Nemocnice Letovice, příspěvková organizace se žádostí o spolupráci. Účelem rekonstrukce bylo zejména zlepšení komfortu pro pacienty i pro personál nemocnice.

Zadávací řízení bylo zahájeno v červenci 2022, ve kterém zadavatel obdržel jedinou nabídku stavební společnosti z Letovic. Po provedeném posouzení nabídky a konstatování, že účastník zadávacího řízení splnil všechny podmínky účasti, zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu a byly zahájeny stavební práce. Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a zdárnému ukončení stavebních prací v nemalé míře přispěla i velmi dobrá spolupráce se zadavatelem, který se aktivně podílel jak na přípravě zadávacích podmínek, tak i na celém průběhu zadávacího řízení.

Dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2023

 

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…

Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se společnosti CEJIZA, s.r.o. podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, a to formou aukce na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Novým dodavatelem elektřiny v hladině vysokého napětí bude společnost ČEZ ESCO, a.s. Postupnou fixací ceny s násobícím koeficientem ve výši 1,208 byla dosažena výsledná cena za 1 MWh 9 867,707 Kč bez DPH.

V hladině nízkého napětí bude dodavatelem společnost TEDOM energie s.r.o. Výsledné ceny budou v průběhu roku 2023 určovány jako spotové s přičítacím koeficientem ve výši 248,90 Kč/MWh.

Dodavatelem zemního plynu v kategorii velkoodběr i maloodběr bude ČEZ ESCO, a.s. a výsledné ceny budou určovány jako spotové s přičítacím koeficientem ve výši 280 Kč/MWh.

Na Jihomoravský kraj právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem se v roce 2023 vztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, které mimo jiné určuje výši maximálních cen elektřiny a zemního plynu.

Maximální cena za dodávku 1 MWh elektřiny činí 5 000 Kč bez DPH a za 1 MWh zemního plynu 2 500 Kč bez DPH. Zastropování ceny vztahuje na všechna odběrná místa elektřiny a zemního plynu Jihomoravského kraje i krajských příspěvkových organizací.

Vzhledem k zastropovaným cenám vzrostou Jihomoravskému kraji finanční náklady na elektřinu oproti roku 2022 o cca 90 mil. Kč vč. DPH a na zemní plyn o cca 199 mil. Kč vč. DPH.

V Dynamickém nákupním systému na dodávky ICT vybavení bylo realizováno 167 řízení

 

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS byl nejčastěji nákup notebooků, stolních počítačů, monitorů, tiskáren či dataprojektorů, ale také například serverů.

V rámci předmětného DNS CEJIZA v období od června 2021 do června 2023 realizovala celkem 167 řízení k zadání jednotlivých veřejných zakázek. Z tohoto počtu bylo 140 řízení úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem; 27 řízení bylo zrušeno. Celková hodnota veřejných zakázek zadaných v DNS činila téměř 38 mil. Kč bez DPH.

V červenci 2023 zavedla CEJIZA další, v pořadí již čtvrtý dynamický nákupní systém na ICT vybavení, a to na dobu 3 let. Na základě předběžných požadavků pověřujících zadavatelé i na základě zkušeností z předchozích let byla předpokládaná hodnota stanovena na 80 mil. Kč bez DPH.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163