CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá

 

Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu. Pod tím si můžeme představit například nákupy kancelářských potřeb, drogistického zboží, ICT vybavení nebo například potravin.

Společnost CEJIZA má zavedených hned několik dynamických nákupních systémů. Velmi oblíbeným a příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje hojně využívaným dynamickým nákupním systémem je DNS na dodávky ICT vybavení. V červenci 2023 zavedla CEJIZA další, v pořadí dokonce již čtvrtý dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení, a to na dobu 3 let s předpokládanou hodnotou 80 mil. Kč bez DPH. Už v současné době, tedy po půl roce od zavedení DNS, předpokládáme nutnost navýšení předpokládané hodnoty, jelikož za pouhých 6 měsíců zahájila CEJIZA celkem 60 řízení k zadání veřejné zakázky, z toho 57 úspěšně v celkové hodnotě 22 953 550 Kč bez DPH.

Novinkou v portfoliu dynamických nákupních systému společnosti CEJIZA je dynamický nákupní systém na dodávky softwaru, v rámci kterého už byla úspěšně zadána první veřejná zakázka a v roce 2024 se předpokládají realizace dalších.

 

 

 

 

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163