CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

V Dynamickém nákupním systému na dodávky ICT vybavení bylo realizováno 167 řízení

 

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS byl nejčastěji nákup notebooků, stolních počítačů, monitorů, tiskáren či dataprojektorů, ale také například serverů.

V rámci předmětného DNS CEJIZA v období od června 2021 do června 2023 realizovala celkem 167 řízení k zadání jednotlivých veřejných zakázek. Z tohoto počtu bylo 140 řízení úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem; 27 řízení bylo zrušeno. Celková hodnota veřejných zakázek zadaných v DNS činila téměř 38 mil. Kč bez DPH.

V červenci 2023 zavedla CEJIZA další, v pořadí již čtvrtý dynamický nákupní systém na ICT vybavení, a to na dobu 3 let. Na základě předběžných požadavků pověřujících zadavatelé i na základě zkušeností z předchozích let byla předpokládaná hodnota stanovena na 80 mil. Kč bez DPH.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163