Centrální Jihomoravský Zadavatel

Efektivní nástroj pro dosažení úspor

více o nás

Společnost CEJIZA, s.r.o., která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, byla založena za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem. Činnost společnosti se od roku 2019 bude postupně rozšiřovat o administraci veřejných zakázek pro jednotlivé příspěvkové organizace. Významnou částí činnosti CEJIZA, s.r.o. je rovněž administrativní správa odběrných míst elektrické energie i zemního plynu.

Plán veřejných zakázek

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 16.12.2019 svým usnesením č. 8991/19/R127 plán práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2020.

Plán práce_2020
Map is loading...