Centrální Jihomoravský Zadavatel

Efektivní nástroj pro dosažení úspor

více o nás

Společnost CEJIZA, s.r.o., která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, byla založena za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem. Činnost společnosti se od roku 2019 bude postupně rozšiřovat o administraci veřejných zakázek pro jednotlivé příspěvkové organizace. Významnou částí činnosti CEJIZA, s.r.o. je rovněž administrativní správa odběrných míst elektrické energie i zemního plynu.

Plán veřejných zakázek

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 17.12.2020 svým usnesením č. 336/20/R6 plán práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2021.

Plán práce_2021

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 15.9.2021 svým usnesením č. 2139/21/R36 změnu plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2021.

Plán práce_2021-zmena
Map is loading...