CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče

 

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje na adrese https://www.jmk.cz/content/28509. Administraci řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče“ v podlimitním režimu provedla společnost CEJIZA, s.r.o. poté, co ji oslovil zadavatel – Nemocnice Letovice, příspěvková organizace se žádostí o spolupráci. Účelem rekonstrukce bylo zejména zlepšení komfortu pro pacienty i pro personál nemocnice.

Zadávací řízení bylo zahájeno v červenci 2022, ve kterém zadavatel obdržel jedinou nabídku stavební společnosti z Letovic. Po provedeném posouzení nabídky a konstatování, že účastník zadávacího řízení splnil všechny podmínky účasti, zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu a byly zahájeny stavební práce. Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a zdárnému ukončení stavebních prací v nemalé míře přispěla i velmi dobrá spolupráce se zadavatelem, který se aktivně podílel jak na přípravě zadávacích podmínek, tak i na celém průběhu zadávacího řízení.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163