CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2023

 

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…

Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se společnosti CEJIZA, s.r.o. podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, a to formou aukce na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Novým dodavatelem elektřiny v hladině vysokého napětí bude společnost ČEZ ESCO, a.s. Postupnou fixací ceny s násobícím koeficientem ve výši 1,208 byla dosažena výsledná cena za 1 MWh 9 867,707 Kč bez DPH.

V hladině nízkého napětí bude dodavatelem společnost TEDOM energie s.r.o. Výsledné ceny budou v průběhu roku 2023 určovány jako spotové s přičítacím koeficientem ve výši 248,90 Kč/MWh.

Dodavatelem zemního plynu v kategorii velkoodběr i maloodběr bude ČEZ ESCO, a.s. a výsledné ceny budou určovány jako spotové s přičítacím koeficientem ve výši 280 Kč/MWh.

Na Jihomoravský kraj právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem se v roce 2023 vztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, které mimo jiné určuje výši maximálních cen elektřiny a zemního plynu.

Maximální cena za dodávku 1 MWh elektřiny činí 5 000 Kč bez DPH a za 1 MWh zemního plynu 2 500 Kč bez DPH. Zastropování ceny vztahuje na všechna odběrná místa elektřiny a zemního plynu Jihomoravského kraje i krajských příspěvkových organizací.

Vzhledem k zastropovaným cenám vzrostou Jihomoravskému kraji finanční náklady na elektřinu oproti roku 2022 o cca 90 mil. Kč vč. DPH a na zemní plyn o cca 199 mil. Kč vč. DPH.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163