Referent/ka energetiky

Společnost CEJIZA, s.r.o. je založena Jihomoravským krajem. CEJIZA, s.r.o. je centrální zadavatel pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Z dalších podstatných aktivit společnosti je správa odběrných míst a plnění úkolů v rozsahu energetického managementu Jihomoravského kraje.

Co bude náplní Vaší práce:

·         Vedení, aktualizace a správa energetických databází'
·         Analýza a kontrola dat uložených v informačním systému
·         Zajišťování smluv o připojení včetně evidence
·         Správa odběrných míst, zajištění změnových řízení
·         Správa zákaznických portálů
·         Operativní spolupráce s příspěvkovými organizacemi
·         Komunikace s dodavateli energií, energetickou burzou
·         Kontrola vyúčtování, reklamační řízení
·         Příprava podkladů pro nákup energií
·         Sledování vývoje cen energií a dalších ovlivňujících faktorů
·         Tvorba předpokládaných nákladů
·         Činnosti v souvislosti s normou ČSN EN ISO 50001:2019 Sb.
·         Zajišťování systematického sběru dat a jejich vyhodnocování pro veřejné zakázky v energetické oblasti
·         Spolupráce s právním i ekonomickým oddělením.

 Co očekáváme:

·         SŠ/VŠ vzdělání, nejlépe studijní obor elektro, stavební nebo strojírenský zaměřený na energetiku
·         Znalost příslušné legislativy a norem výhodou (zejména zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhlášky související, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a vyhlášky související, ČSN EN ISO 50 0001 a další normy řady ČSN ISO 50 000)
·         Praxi v oboru energetiky výhodou
·         Dobré komunikační a organizační schopnosti
·         Dobrou znalost MS Office – především velmi dobrá znalost práce v MS EXCEL
·         Ochota se dále vzdělávat a aplikovat získané znalosti
·         Aktivní přístup, zodpovědnost

Další požadavky:

·       Vítána praxe v energetice, znalost energetického zákona, přehledu o právních a dalších požadavcích v oblasti hospodaření energií
·       Alespoň obecná orientace v postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů, jak vyplývají ze zákona o krajích
·       Schopnost samostatné i týmové práce
·       Schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
·       Tvůrčí, technické a analytické myšlení
·       Manažerské schopnosti
·       Dobré komunikační, organizační, prezentační a vyjednávací schopnosti
·       Pečlivost, zodpovědnost, pracovitost.

 Co Vám nabízíme:

·         Prostor pro samostatnost, zodpovědnost, seberealizaci a osobní růst
·         Motivační systém finančního ohodnocení, tzn. základní mzdu a nad její rámec roční finanční bonusy až do výše ve výši 50 % základní mzdy dle rozsahu a kvalitu vykonané práce (základní nástupní mzda při nástupu ve výši od 25 000,- Kč)
·         Pružná pracovní doba
·         Po zapracování možnost home office
·         Čtyři týdny dovolené, 4 sick days
·         Odpovídající technické vybavení
·         Možnosti dalšího vzdělávání
·         Přátelský pracovní kolektiv
·         Příjemné pracovní prostředí.

Zaujala Vás naše nabídka?

Zašlete nám:

·         Strukturovaný profesní životopis a motivační dopis
·         Kopii (sken) výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
·         Podepsaný souhlas ke zpracováním osobních údajů.

Kontakt: Julie Dvořáková / Dušan Růžička - dvorakova@cejiza.cz