Právník/Specialista ve veřejných zakázkách

Společnost CEJIZA, s.r.o. již 11 let poskytuje Jihomoravskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Působíme nejen jako centrální zadavatel, ale též jako administrátor veřejných zakázek krajských příspěvkových organizací.

Co bude náplní Vaší práce?

·         příprava a realizace procesu zadávání veřejných zakázek (zpracování zadávací dokumentace, posouzení a hodnocení nabídek, příprava podkladů pro jednání komisí atd.)
·         zajištění uveřejňování příslušných formulářů a dokumentů ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele
·         spolupráce s příspěvkovými organizacemi a externími advokátními kancelářemi
·         příprava dokumentů pro jednání orgánů společnosti

 Co Vám nabízíme:

·         zajímavou práci u centrální zadavatele veřejných zakázek
·         flexibilitu pracovní doby
·         možnost home office
·         4 dny sick days, stravenky, další vzdělávání
·         motivační systém finančního ohodnocení, tzn. základní mzdu a nad její rámec roční finanční bonusy až ve výši 50 % základní mzdy dle rozsahu a kvalitu vykonané práce (základní mzda při nástupu ve výši od 32 000,- Kč)
·         odpovídající technické vybavení
·         práci v týmu lidí, kteří táhnou za jeden provaz

 Co očekáváme:

·         ukončené vysokoškolské vzdělání  
·         perfektní znalost problematiky zadávání veřejných zakázek
·         praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek a na obdobné pozici
·         samostatnost při řešení úkolů, ale i schopnost práce v týmu
·         dobré komunikační a organizační schopnosti
·         aktivní přístup, pečlivost, zodpovědnost
·         dobrou znalost práce s MS Office
·         čistý trestní rejstřík

Předpokládaný nástup:

·         ihned/dohodou

Zaujala Vás naše nabídka?

Zašlete nám:

·         strukturovaný profesní životopis a motivační dopis,
·         kopii (sken) výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
·         kopii (sken) dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
·         podepsaný souhlas ke zpracováním osobních údajů.

 

Kontakt: Julie Dvořáková / Dušan Růžička - dvorakova@cejiza.cz