Energetický manager pro Jihomoravský kraj

Společnost CEJIZA, s.r.o. je založena Jihomoravským krajem a jednou z jejích aktivit je správa odběrných míst a plnění úkolů energetického managementu Jihomoravského kraje.
K zabezpečení činnosti energetického managementu Jihomoravského kraje společnost CEJIZA, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Energetický manažer Jihomoravského kraje

Co bude náplní Vaší práce?
-            příprava a nastavení procesů k systematické a dlouhodobé realizaci opatření vedoucích k dosahování úspor energií i snižování provozních nákladů Jihomoravského kraje
-            dohled nad implementací energeticky úsporných opatření
-            metodické vedení dotčených osob v oblasti energetiky
-            navrhování EnPI vhodných pro monitorování a měření energetické náročnosti a analýzy dosažených hodnot
-            dohled nad kontrolními procesy (roční zprávy o spotřebách, řešení odchylek a neshod nápravných opatření)
-            zajištění souladu s právními a dalšími požadavky v oblasti hospodaření s energiemi
-            spolupráce při zajištění podkladových dat pro výběrová řízení na nákup energií
-            schvalování programů interních auditů EnMS

Co požadujeme?
-            vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nejlépe studijní obor elektro, stavební nebo strojírenský zaměřený na energetiku
-            znalost příslušné legislativy a norem (zejména zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ČSN EN ISO 50 0001 a další normy řady ČSN ISO 50 000)
-            praxi v oboru energetiky

Další požadavky:
-            schopnost samostatné i týmové práce
-            manažerské schopnosti
-            dobré komunikační, organizační, prezentační a vyjednávací schopnosti
-            pečlivost, zodpovědnost, pracovitost
-            dobrá uživatelská znalost MS Office
-            ochota se dále vzdělávat a aplikovat získané znalosti v praxi
-            odborná způsobilost dle §6 vyhl.č.50/1978 Sb. výhodou
-            základní orientace v problematice činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů (viz zákon o krajích)
-            základní orientace v problematice zadávání veřejných zakázek

Nabízíme:
-            zajímavou práci v příjemném kolektivu
-            prostor pro samostatnost, zodpovědnost, seberealizaci a osobní růst
-            motivační systém finančního ohodnocení, tzn. základní mzdu a finanční bonusy až do výše 50 % základní mzdy dle rozsahu a kvalitu vykonané práce (základní nástupní mzda ve výši 45 000,- Kč)
-            možnost občasné práce z domova
-            čtyři týdny dovolené
-            4 dny sick days ročně
-            široké možnosti dalšího vzdělávání
-            příjemné pracovní prostředí v centru Brna

V případě zájmu nám bez zbytečného odkladu zašlete strukturovaný profesní životopis a podepsaný souhlas ke zpracování osobních údajů, a to elektronicky na adresu info@cejiza.cz.

Nástup možný ihned, jinak dle domluvy.

Poučení:

Poskytnutí Vašich osobních dat považujeme za souhlas k jejich zpracování a uchovávání. Vaše osobní informace považujeme za důvěrné a využijeme je pouze pro potřeby výběrového řízení, a tedy v souladu s Vaším zájmem o zaměstnání. Vaše data jsou uchovávána pouze po nezbytně nutnou dobu průběhu výběrového řízení, poté budou zlikvidována.