CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Cejiza se účastnila setkání energetických agentur a krajů

 

Společnost CEJIZA se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). Tato událost probíhala od 19. do 20. března 2024 v Hotelu Skanzen v obci Modrá a byla iniciována pozvánkou od ředitelky Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., Ing. Miroslavy Knotkové. Naše společnost měla na setkání své zástupce, Ing. Aleše Krče a Miroslavu Rothovou. Akce se zúčastnili všechny kraje, kromě Pardubického, Plzeňského a Vysočiny.

 

Program setkání zahrnoval témata, která jsou klíčová pro energetický sektor a udržitelný rozvoj:

  • Diskuse o strategiích výstavby a renovace veřejných budov, včetně možností dotačních programů.
  • Prezentace a výhody přípravy a realizace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v jednotlivých krajích.
  • Praktické využití platformy projektu ePLANET a její prezentace.
  • Sdílení zkušeností s procesem zpracování a implementace Strategických energetických plánů (SECAP) a Územních energetických koncepcí (ÚEK).
  • Diskuze o stanoviscích platformy k Strategickým energetickým koncepcím (SEK), Programům obnovy krajiny (POK) a Národní koncepci energetické politiky (NKEP).
  • Formulace závěrů a návrhů platformy ohledně spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvem životního prostředí (MŽP).
  • Diskuse o konceptu komunitní energetiky a Místní energetické koncepci (MEK).

Součástí tohoto výjimečného setkání byly rovněž zajímavé exkurze do obecních projektů, které představovaly inovativní přístupy k energetické udržitelnosti:

  • Návštěva expozice Živá voda, včetně podvodního tunelu, který využívá tepelné čerpadlo pro vytápění objektu a ochlazování přilehlého rybníka, přispívající k prodloužení turistické sezóny na bruslení a koupání v létě.
  • Prohlídka Archeoskanzenu s nově vybudovanou Klenotnicí Velké Moravy, realizovanou v téměř pasivním standardu.
  • Exkurze solárního veřejného osvětlení obce a Archeoskanzenu.

Účast na této události nám umožnila sdílet naše znalosti a zkušenosti a dále prohloubila vztahy s ostatními kraji a energetickými agenturami.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163