CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace.

 

Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací. Hájí zájmy výrobců elektřiny, dodavatelů, zástupců infrastruktury, instalačních a servisních firem a dalších subjektů usilujících o lepší pozici fotovoltaiky v české energetice.

 

Své cíle prosazuje v kooperaci s dalšími zájmovými organizacemi z oblasti obnovitelných zdrojů, zaměstnavatelskými svazy a podnikatelským komorami. Na mezinárodním poli je aktivní mj. v evropské fotovoltaické asociaci SolarPower Europe.

 

Společnost CEJIZA, s. r. o. se stala v únoru 2024 členem Solární asociace z důvodu zodpovědného přístupu k solární energii. Věříme, že fotovoltaika hraje důležitou roli v moderní energetice a že je třeba aktivně podporovat její rozvoj. Členství v Solární asociaci nám umožňuje být součástí silné komunity a aktivně se podílet na budování udržitelné energetické budoucnosti.

 

Díky členství získala:

  • Sledování legislativních změn a možnost jejich připomínkování
  • Komplexní monitoring rizik spojených s provozem solárních elektráren
  • Denní monitoring médií v emailu, týdenní aktuality a měsíční newsletter
  • Kalendář povinností provozovatele FVE
  • Podporu technického konzultanta (např. při komunikaci s ERÚ, SEI, OTE)
  • Právní stanoviska, expertní analýzy, technické manuály a návody
  • Pravidelné odborné a vzdělávací semináře a webináře, exkurze a oborová setkání
  • Slevy na konference a semináře pořádané našimi partnery
AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163