CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

ENERGIE U KULATĚHO STOLU - 9.11. 2023

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Cílem setkání bylo aktivně podpořit výměnu zkušeností v oblasti energetiky, přispět k dalšímu rozvoji odborné komunikace mezi jednotlivými kraji a tím posílit spolupráci v této oblasti.

Zvolená témata jednotlivých prezentací vzbudila velký zájem. Setkání se zúčastnili zástupci všech krajů, a to včetně vedoucích představitelů některých krajů, vedoucích zaměstnanců krajských úřadů i dalších odborníků v energetice.

Úvodní příspěvek, týkající se „Pohledu na aktuální energetickou situaci v ČR a v EU“ přednesl Ing. Jiří Gavor, CSc., jednatel společnosti ENA s.r.o. a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Jeho prezentace byla zaměřena převážně na aktuální vlivy na energetický trh v ČR a EU.

Ing. František Dědič, vedoucí odboru hospodářské a majetkové správy Jihočeského kraje, představil proces pořízení energií v Jihočeském kraji formou kombinovaného nákupu energií na burze PXE.  

Dopolední blok uzavřel p. Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s., prezentací na téma „Nákup elektrické energie – problém nebo příležitost?“. Společnost Technologie hlavního města Prahy je licencovaným obchodníkem s energiemi a pořizuje podstatnou část elektrické energie prostřednictvím dlouhodobých kontraktů mimo burzovní prostředí, pouze menší část spotřeby nakupuje na krátkodobých trzích (měsíční, vnitrodenní trh). V rámci subjektů veřejné správy, a to i mezi kraji, se jedná se o unikátní přístup.

V odpoledním bloku Ing. Bořek Dvořáček, referent pro energetiku Královéhradeckého kraje seznámil účastníky  s digitalizací procesu sběru a správy dat.

Následoval příspěvek „Nová státní energetická koncepce“, představený Ing. Tomášem Voříškem, technickým ředitelem společnosti SEVEN Energy, s.r.o. Nová Státní energetická koncepce přinese zásadní změny, které mohou mít významné dopady na obce a kraje. Očekává se, že povede k modernizaci a udržitelnějšímu energetickému systému v České republice, s důrazem na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost.

Další přednášející, Mgr. David Matuška z Energetického centra Ústeckého kraje, informoval o vzniku Energetické platformy krajů ČR. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými nositeli krajských energetik se bude týkat např. posilování energetická soběstačnosti a bezpečnosti krajů, snižování energetické náročnosti municipalit, komunální a komunitní energetiky, udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie apod.

Odpolední blok zakončila Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., s tématem "Řízení energetické přeměny na úrovni kraje", jehož cílem je získat maximální informace o pilotních projektech zaměřených na energetickou přeměnu.

Jak je zřejmé z výše uvedené, v rámci setkání u kulatého stolu zazněly příspěvky zaměřené na různorodá témata v oblasti energetiky. To přirozeně otevřelo prostor k neformální diskuzi, k výměně názorů i zkušeností. V závěrečné diskuzi se pak řada účastníků vyslovila pro intenzivnější mezikrajskou spolupráci, mj. v rámci Energetické platformy krajů ČR.

Akce se uskutečnila v prostorách Moravian Science Centre Brno VIDA! což přineslo diskuzím o energetice nový a inspirující rozměr.

Brno 14. 11. 2023

 

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163